استفاده از مدارک سایرین برای دریافت خدمات پرداخت طبق قوانین ممنوع بوده و پیگرد قانونی به همراه داره. توصیه میشه از مدارک والدین یا دوستان تون استفاده نکنید
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!