هر حسابی که بانک عامل اون، عضو شبکه بانکی کشور باشه و حسابش شناسه شبا ( IBAN ) داشته باشه مورد قبوله و پذیرفته میشه. اما باید توجه داشته باشید که حساب معرفی شده " شناسه دار " نباشه یا حساب هایی که واریز وجه به اونها شرایط خاصی داره رو ثبت نکنید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!