هر فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی با کدملی یا شناسه ملی خودش فقط یک حساب کاربری می تونه داشته باشه و استفاده از مدارک هویتی دیگران در هر شرایطی طبق قانون جرم محسوب میشه و مجاز نیست
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!