به دلیل الزام قانونی برای نگهداری سوابق تراکنش های مالی و اطلاعات پذیرنده ، حذف یا ادغام کیف پول امکان پذیر نیست.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!