بله، برای استفاده از تمامی خدمات شبکه پرداخت پی و طبق قوانین پولی و مالی کشور حداقل باید 18 سال تمام داشته باشید
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!