برای مبارزه با پولشویی و فعالیت های غیرمجاز، سیستم های کشف تقلب زیادی در شبکه پرداخت پی استفاده میشه که رفتارها و فعالیت های همه کاربران رو زیرنظر داره و آنالیز میکنه. این سیستم ها که بصورت 100% توسط شبکه پرداخت پی نوشته و توسعه داده شده مکانیزم های مختلفی رو برای راستی آزمایی در انجام تراکنش های مالی و کشف تقلب انجام میده. به وسیله این سیستم ها میتونیم بستر شبکه پرداخت پی رو سالم نگهداریم و امکانات بهتری به شما ارائه کنیم.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!