شماره کارت پرداخت کننده وجه از نظر بانک مرکزی اطلاعات محرمانه محسوب میشه و به همین دلیل از سمت شرکت PSP به شکل Mask شده ارسال میشه ( 6 رقم اول و 4 رقم آخر ) که عینا به همون شکل هم نمایش داده میشه.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!