بصورت کلی تعریف ما از حفظ امنیت اطلاعات در شبکه پرداخت پی، حفاظت از اطلاعات بصورت فیزیکی و مجازی و حفظ حریم خصوصی کاربران هستش.

از نظر ما با ارزش ترین دارایی هر کسب و کار، کاربران اون کسب و کار هستن و از ابتدای شکل گیری شبکه پرداخت پی، تمرکز ما بر روی افزایش سطح امنیت داده های کاربران و حفاظت از حریم خصوصی اونها بوده.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!